JITKA PÍCHOVÁ - EKOFARMA KOZOZEL

Jitka Píchová a její ekofarma Kozozel z  Horní Ředice u Pardubic. " Biozelenina je pěstována podle zásad ekologického zemědělství. Teplomilné druhy a zelenina pro nejranější sklizeň jsou předpěstovány v pařeništi a následně sázeny do foliovníku, méně náročné pak na poli. Kromě obecně známé zeleniny jako mrkev, celer, salát, rajčata.. se pěstují i ty méně známé jako lebeda zahradní, černá ředkev, tuřín, mangold, kadeřavá kapusta a jiné.

Důraz je kladen na pěstování co nejšetrnější k životnímu prostředí, což dokládá i maximální omezení používání povolených přípravků pro ekologické zemědělství a naopak na individuální péči od setí po sklizeň v podobě ruční práce a v neposlední řadě také snaha používat co nejvíce vlastní osivo.

Ke hnojení se používá hnůj, kompost nebo zelené hnojení. Ochrana rostlin před škůdci a chorobami je řešena zejména preventivně střídáním plodin, pěstováním smíšených kultur, zakrýváním netkanou textilií, případně ručním sběrem škůdců a odstraňování napadených rostlin, případně jejich částí. Ve vyjímečných případech při nadměrněm výskytu je použito přípravků povolených pro ekologické zemědělství.

 

kozozel plakat